Kobryń, Hruszowa
Białoruś
Brześć - cmentarz wojskowy
Brześć - Twierdza Brzeska
Brześć - Twierdza Brzeska
Brześć - Brama Terespolska
Brześć - Twierdza Brzeska
Brześć - Twierdza Brzeska, cerkiew
Brześć - Twierdza Brzeska, cerkiew
Brześć - Twierdza Brzeska, cerkiew
Brześć - Twierdza Brzeska
Brześć - Twierdza Brzeska, cerkiew
Wołczyn - ruiny kościoła
Wołczyn - ruiny kościoła
Wołczyn - ruiny kościoła
Wołczyn
Kobryń, Hruszowa
Nowogródek, Zaosie, Świteź
Pińsk, Łahiszyn, Janów Poleski
Brześć - Twierdza Brzeska
WOŁCZYN 
to miejsce urodzin ostatniego króla Polski,
 Stanisława Augusta Poniatowskiego. Również w 
Wołczynie, w miejscowym kościele p.w. Świętej Trójcy 
14 lipca 1938r. spoczęły szczątki władcy po ich 
usunięciu z kościoła św. Katarzyny w Petersburgu 
(Leningradzie). W 1995 roku zabrano je do Warszawy
 i złożono w Katedrze św. Jana. Jednak zachowały się 
relacje dawnych i obecnych mieszkańców miasta, z 
których wynika, że z Wołczyna zabrano jedynie 
znalezione w krypcie królewskiej przedmioty mogące 
mieć związek z pochówkiem. Szczątki króla natomiast 
zostały zebrane i pochowane w Wołczynie po 
rozgrabieniu jego grobu tuż po zakończeniu wojny.
TWIERDZA BRZESKA - niezwykły zabytek budownictwa 
obronnego, zespół fortyfikacji wzniesionych przez Rosjan w I poł.
XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Twierdza 
wyglądem przypominała ogromny obóz warowny. Tworzyły ją 
zamknięte w kole obronne koszary o długości prawie 2 km. 
Zlokalizowano tu 500 schronów, które mieścły 12 tys. żołnierzy. 
Od 1919r. twierdza należała do Polski. W 1930r. więziono tu 
działaczy opozycji parlamentarnej (Centrolewu) domagających 
się ustąpienia rządu J.Piłsudskiego, sądzonych w Procesie 
Brzeskim. Po wybuchu wojny zdobyta przez Niemców 17 IX 1939r.
W wyniku umowy granicznej zawartej między ZSRR a Niemcami 
twierdza
 znalazła się na terytorium radzieckim. Po agresji Niemiec
na Związek Radziecki ponownie w rękach Niemców - do 1944r.
BRZEŚĆ - miasto w zachodniej części 
Białorusi nad Bugiem. Pierwsza 
wzmianka o Brześciu pochodzi z 1019 
roku. W XI - XIII wieku we władaniu 
książąt ruskich, później wraz z Rusią 
zdobyty przez Litwę. Na mocy unii 
polsko - litewskiej znalazł się w 
granicach Rzeczpospolitej. Miejsce 
zawarcia unii brzeskiej w 1569 roku 
oraz brzeskiego traktatu pokojowego w 
1918 roku. W okresie międzywojennym 
od 1921r. miasto należało do Polski 
pełniąc funkcje stolicy województwa 
poleskiego. Po agresji ZSRR na Polskę 
we wrześniu 1939 r. Brześć znalazł się 
pod okupacją 
sowiecką.
Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Wołczynie jest niewątpliwie unikalny pod każdym
 względem. Jego budowę rozpoczęto w 1729 r. zaś całkowite zakończenie wystroju 
świątyni nastąpiło w 1743 r.  Wołczyn w tym czasie (od 1738r.) był własnością księcia 
Fryderyka Michała Czartoryskiego, który wybudował w mieście wspaniały pałac otoczony 
40 hektarowym parkiem. Jednak w czasie rozbiorów pałac stopniowo podupadał, majątek 
rozprzedano, zaś na początku XX wieku rozebrano pozostałości dworu. Kościół także 
popadał w ruinę, lecz od całkowitej zagłady uratowało go przekształcenie w cerkiew. Do 
funkcji kościoła budowla powróciła dopiero po traktacie ryskim, gdy Wołczyn powrócił do 
Polski. Po II wojnie światowej miasto znalazło się w granicach Związku Radzieckiego, 
parafię katolicką zlikwidowano, a  nieużywany kościół ponownie zaczął popadać w ruinę. 
W 1953 r. wykreślono go z rejestru obiektów zabytkowych. W latach siedemdziesiątych 
urządzono w nim magazyn nawozów sztucznych. Dwustuletnie mury zaczęły się kruszyć, 
zaś w 1976 r. zawalił się nie naprawiany od kilkudziesięciu lat dach. Z każdym rokiem 
obiekt niszczeje coraz bardziej, zaczynają zawalać się ściany...
Kresy Wschodnie - Białoruś - Brześć, Wołczyn
Kresy Wschodnie - Białoruś - Brześć, Wołczyn