Nowogródek, Zaosie, Świteź
Białoruś
Pińsk - katedra, wnętrze
Pińsk - katedra, Kaplica Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej
Pińsk - katedra, Kaplica Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej
Pińsk - katedra
Pińsk - katedra, wnętrze
Pińsk - katedra
Pińsk - pomnik Lenina
Łahiszyn - kościół, cudowny cbraz Matki Bożej Łahiszyńskiej - Królowej Polesia
Łahiszyn - kościół
Janów Poleski - pomnik Św. Andrzeja Boboli
Janów Poleski - cerkiew
Janów Poleski - krzyże pojednania
Janów Poleski - cerkiew i kościół
Janów Poleski - kościół Podwyższenia Krzyża
Janów Poleski - cerkiew
Brześć, Wołczyn
Kobryń, Hruszowa
Nowogródek, Zaosie, Świteź
PIŃSK - miasto w dawnym województwie 
poleskim, przy ujściu Piny do Prypeci. 
Wzmiankowany w XI wieku jako gród 
Rurykowiczów, od 1320r. należał do 
książąt litewskich. Od 1521r. w granicach 
Polski. Zygmunt Stary nadał osadzie liczne
przywileje i podarował go Bonie. W 1648r. 
Pińsk został spalony przez Kozaków. W 
1793r. po II rozbiorze Rzeczpospolitej 
został przyłączony do Rosji. W okresie 
międzywojennym miasto należało do Polski.

Kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny
Dzisiejsza katedra Diecezji Pińskiej była 
pierwotnie kościołem oo. franciszkanów 
konwentualnych. Kościół ten, początkowo 
drewniany, ufundowany został przez księcia 
Zygmunta Kiejstuta w 1396r. Później w 1510r. 
został wymurowany przez króla polskiego 
Zygmunta I. Wielokrotne odbudowy i 
przebudowy (m.in. po zniszczeniu dokonanym 
przez Szwedów w 1706r., czy po pożarze w 
1921r.) pozostawiły swe ślady w architekturze. 
W wystroju wnętrza dominuje styl 
późnobarokowy. Obok kościoła stoi 
czterokondygnacyjna dzwonnica wybudowana 
w 1817r.ŁAHISZYN 
to miejscowość położona 28 km na północ od Pińska. 
Znajduje się tu kościół z Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
Łahiszyńskiej, Królowej Polesia.
Kościół został wybudowany w 1634r. Ze względu na znajdujący się tu 
Cudowny Obraz czczony zarówno przez lud jak i szlachtę, kościół 
łahiszyński korzystał z rozmaitych przywilejów. Po Powstaniu 
Styczniowym, w 1866r. władze carskie przekazały świątynię 
prawosławnym, którzy ją rozebrali i przenieśli na cmentarz, gdzie 
spłonęła. Na placu kościelnym pobudowano cerkiew, do której 
przeniesiono Cudowny Obraz. Dopiero po kilkunastu latach 
wybudowano nową świątynię katolicką, której konsekracja odbyła się w 
1913r. Jednak Obraz Matki Boskiej przez długie lata przebywał w cerkwi. 
Dopiero w 1938r. wrócił do kościoła katolickiego. Dnia 10 maja 1997 
roku ks. kardynał Kazimierz Świątek dokonał uroczystej koronacji 
Cudownego Obrazu Koronami Papieskimi. 
JANÓW POLESKI 
- miasto na Białorusi w 
obwodzie brzeskim, miejsce męczeńskiej śmierci
 św. Andrzeja Boboli (1657r.) W miejscu 
pojmania Andrzeja Boboli ustawiono obok 
siebie krzyże pojednania: prawosławny i 
katolicki. Miejsce śmierci świętego to obecnie 
plac, przy którym stoi cerkiew i kościół.

Kościół Podwyższenia Krzyża w Janowie 
Poleskim został wybudowany w 1848r. 
Wcześniej stała tu drewniana świątynia, która 
spłonęła w 1822r. Kościół funkcjonował do 
1948r., później, podobnie jak większość 
kościołów na terenie 
obecnej Białorusi, został 
zamknięty przez władze sowieckie. Od 1950r. 
znajdował się tu magazyn zbożowy, a później 
Dom Kultury. W stanie ruiny został zwrócony 
parafianom w 1994r.
Kresy Wschodnie - Białoruś - Pińsk, Łahiszyn, Janów Poleski
Kresy Wschodnie - Białoruś - Pińsk, Łahiszyn, Janów Poleski